Strategia

STRATEGIA ROZWOJU PIŁKI NOŻNEJ
W UCZNIOWSKIM KLUBIE SPORTOWYM „JEDNOŚĆ”
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Strategia rozwoju piłki nożnej w Uczniowskim Klubie Sportowym JEDNOŚĆ składa się z kilkudziesięciu elementów, które tworzą jedną spójną całość wieloletniego procesu szkolenia sportowego.

Elementy Strategii rozwoju piłki nożnej w UKS JEDNOŚĆ:

1. Wstęp.
2. Cel nadrzędny działalności UKS JEDNOŚĆ.
3. Cel sportowy działalności UKS JEDNOŚĆ.
4. Szkolenie dzieci i młodzieży.
5. Programy i plany szkolenia sportowego.
6. Nabór i selekcja.
7. Kryteria naboru.
8. Kadra trenerska.
9. Edukacja sportowa.
10. Siatka godzin wychowania fizycznego w etapach edukacji.
11. Baza sportowa.
12. Obozy sportowe.
13. Zgrupowania, mecze kontrolne.
14. Turnieje piłki nożnej:
– halowe,
– letnie,
– zagraniczne.
15. JEDNOŚĆ CUP.
16. LIGA MALUCHÓW.
17. Testy sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej.
18. Badania lekarskie.
19. Testy sprawdzające w klubach seniorskich.
20. Szkolenie kadry trenerskiej.
21. Drużyna seniorów:
– Piłka nożna 11 osobowa,
– Piłka halowa.

1. Wstęp

HISTORIA ODRODZENIA KLUBU SPORTOWEGO „JEDNOŚĆ”

Historia siemianowickiego sportu kryje w sobie wielkie sukcesy indywidualne i zespołowe na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Dzięki niej możemy dziś mówić o tradycjach i symbolach siemianowickiego sportu, które niejako wskazują możliwości i kierunki działalności sportowej w dzisiejszych czasach.

Siemianowice Śląskie kiedyś charakterystyczne dla środowiska gospodarczego jako „Miasto Węgla i Stali”, tak dla środowiska sportowego było kolebką wielkich i silnych talentów sportowych, popartych największymi sukcesami w różnych dyscyplinach sportu.

Ówczesna działalność i sukcesy klubów i organizacji sportowych oraz życie sportowe wielkich siemianowickich sportowców skłaniają nas młodych siemianowiczan do pamiętania, a tym bardziej zmuszają do działania, aby nie zaprzepaścić, a przywrócić i kontynuować wspaniale sportowe tradycje siemianowickiego sportu.

Dzisiaj możemy się chwalić i głośno mówić o sukcesach zawodników, ilości i jakości zdobytych medali czy ilości wychowanych sportowców przez siemianowickie kluby. To wszystko świadczy o potrzebie sportowego życia w naszym mieście. Ci wspaniali ludzie pokazali i udowodnili, że w Siemianowicach Śląskich jest potrzeba propagowania sportu i kontynuowania wspaniałych tradycji sportowych.

Dlatego też, wobec szacunku i podziwu dla ich sposobu życia i osiągniętych sukcesów, podjęliśmy się przywrócenia i odrodzenia Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ”.

Po kilku tygodniowych spotkaniach oraz rozmowach z wieloma ludźmi związanymi z życiem naszego miasta zdecydowaliśmy, że ten wspaniały i silny Klub Sportowy „JEDNOŚĆ” powinien ponownie uczestniczyć w życiu sportowym miasta i mieć wpływ na kształtowanie życia sportowego mieszkańców Siemianowic Śląskich.

Z inicjatywy Tomasza Rusz i Artura Sala z dniem 19 listopada 2007 roku odrodził się i został zarejestrowany w Urzędzie Miasta w Siemianowicach Śląskich Uczniowski Klub Sportowy „JEDNOŚĆ”, który poprzez swoją działalność będzie kontynuował wspaniałe tradycje byłej „JEDNOŚCI”.

2. Cel nadrzędny działalności UKS JEDNOŚĆ

Celem nadrzędnym jest ukształtowanie człowieka – sportowca, posiadającego w pełni ukształtowany wysoki i wszechstronny poziom wiedzy i umiejętności (kalos – kagathos z greck.: Mądry i sprawny, pozwalający na właściwe i samodzielne dokonywanie wyborów oraz podejmowanie decyzji w realizacji życiowych celów.

3. Cel sportowy działalności UKS JEDNOŚĆ

Celem szkolenia sportowego jest ukształtowanie wszechstronnie wyszkolonego zawodnika – piłkarza, posiadającego bogaty zasób wiedzy i umiejętności piłkarskich, silny charakter i psychikę, pozwalające na osiąganie najwyższych wyników sportowych.

4. Szkolenie dzieci i młodzieży

Etapy szkolenia:

1. Etap naborowy:
a. Dzieci w wieku 5,6 lat,
b. Wiek przedszkolny.

2. Etap wstępny:
a. Dzieci w wieku od 7 do 10 roku życia,
b. Klasy 1-3 szkoły podstawowej.

3. Etap nauczania podstawowych umiejętności technicznych:
a. Dzieci w wieku od 11-13 lat,
b. Klasy 4-6 szkoły podstawowej.

4. Etap doskonalenia opanowanych umiejętności:
a. Młodzież w wieku od 14-16 lat,
b. Klasy 1-3 gimnazjum.

5. Etap trenowania:
a. Młodzież w wieku od 16-17 lat,
b. Klasy 1-2 szkoły ponadgimnazjalnej.

6. Etap kształtowania maksymalnych możliwości:
a. Młodzież w wieku od 18 roku życia,
b. Klasy 3-4 szkoły ponadgimnazjalnej.

I. Etap naborowy:
a. Dzieci w wieku 5,6 lat,
b. Wiek przedszkolny.

Prowadzenia naboru dzieci w wieku przedszkolnym prowadzone jest pod katem selekcji dzieci do klas pierwszych sportowych szkoły podstawowej. Nabór prowadzony jest od września do sierpnia danego roku szkolnego.
W okresie naborowym kandydat na zawodnika klasy sportowej bierze udział w następujących zajęciach, które określają jego predyspozycje mentalne, osobowe, zdrowotne, motoryczne i specjalistyczne:

1) Uczestniczy w zajęciach sportowych 3 razy w tygodniu (dwa razy są to zajęcia specjalistyczne z piłki nożnej na sali gimnastycznej, raz w tygodniu są to zajęcia z nauki pływania na basenie).
2) Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy i plany szkoleniowe.
3) Przechodzi wstępne badania u lekarza ogólnego informujące
o stanie zdrowia dziecka.
4) Uczestniczy w imprezie sportowej pod kątem określenia pierwszych predyspozycji motorycznych dziecka.
5) Bierze udział w meczach kontrolnych raz na kwartał pod kątem określenia predyspozycji specjalistycznych dziecka.
6) Uczestniczy w testach sprawności fizycznej ogólnej i specjalistycznej.
7) Przechodzi specjalistyczne badania lekarskie.
8) Uczestniczy w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej „JEDNOŚĆ CUP”.
9) Uczestniczy w obozie sportowym.

II. Etap wstępny:
a. Dzieci w wieku od 7 do 10 roku życia,
b. Klasy 1-3 szkoły podstawowej.

Uczniami klas sportowych 1-3 szkoły podstawowej o profilu piłki nożnej Uczniowskiego Klubu Sportowego JEDNOŚĆ w Siemianowicach Śląskich są zawodnicy, którzy przeszli wstępny etap selekcji pod kątem mentalnym, psychologicznym, zdrowotnym, motorycznym i specjalistycznym.
W etapie wstępnym uczeń klasy sportowej poddawany jest różnorakim bodźcom dydaktyczno-sportowo-wychowawczym oraz organizacyjnym i zdrowotnym, które mają za zadanie ukształtować podstawowe nawyki do wieloletniego procesu szkolenia sportowego:

1) Uczestniczy w specjalistycznych zajęciach sportowych 4 razy
w tygodniu.
2) Szkolenie prowadzone jest w oparciu o programy i plany szkoleniowe.
3) Uczestniczy w zajęciach sportowych z nauki pływania raz w tygodniu.
4) Uczestniczy w zajęciach gier i zabaw ruchowych raz w tygodniu.
5) Uczestniczy w rozgrywkach ligowych LIGA MALUCHÓW – sezon piłkarski jesień/wiosna.
6) Uczestniczy w zgrupowaniach:
– Klasa I – 2-u dniowe na jesieni i na wiosnę (Kraków i Częstochowa).
– Klasa II – 3 dniowe na jesieni i na wiosnę (Łódź i Kielce).
– Klasa III – 3 dniowe na jesieni i na wiosnę (Warszawa i Poznań).
7) Przechodzi testy sprawności fizycznej ogólnej i specjalistycznej (listopad i marzec).
8) Przechodzi specjalistyczne badania lekarskie na jesieni i na wiosnę.
9) Uczestniczy w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej „JEDNOŚĆ CUP”.
10) Uczestniczy w letnim obozie sportowym.
11) Na zakończenie trzeciej klasy uczestniczy w zagranicznym turnieju piłki nożnej.
12) W okresie zimowym uczestniczy w 3 turniejach halowych.
13) Celem sportowym jest zajęcie miejsca w pierwszej piątce turnieju JEDNOŚĆ CUP oraz miejsce w pierwszej trójce LIGI MALUCHÓW.

III. Etap nauczania podstawowych umiejętności technicznych:
a. Dzieci w wieku od 11-13 lat,
b. Klasy 4-6 szkoły podstawowej.

Uczniami klas sportowych 4-6 szkoły podstawowej o profilu piłki nożnej Uczniowskiego Klubu Sportowego JEDNOŚĆ w Siemianowicach Śląskich są zawodnicy, którzy posiadają wstępnie ukształtowaną osobowość i psychikę w celu dalszego podnoszenia umiejętności, zdolności oraz kształtowania nawyków zdrowotnych i wychowawczych, a także kształtowania silnego charakteru.

W etapie nauczania podstawowych umiejętności technicznych szkolenie sportowe ukierunkowane zostaje na wszechstronne kształtowanie umiejętności technicznych z piłki nożnej oraz doskonalenie zdolności motoryczny. Wprowadzane są podstawowe zadania z taktyki indywidualnej i zespołowej w obronie i w ataku. Kontynuowany jest proces wychowawczym oraz nawyk zdrowotny i organizacyjny.

1) Uczestniczy w specjalistycznych zajęciach sportowych 4 razy
w tygodniu.
2) Szkolenie prowadzone jest w oparciu o programy i plany szkoleniowe.
3) Uczestniczy w zajęciach sportowych z nauki pływania raz w tygodniu.
4) Prowadzona jest dodatkowa klasa sportowa, do której uczęszczają zawodnicy wyselekcjonowani z nowej grupy naborowej.
5) Uczestniczy w rozgrywkach ligowych organizowanych przez PZPN – Śląski Związek Piłki Nożnej.
6) Uczestniczy w zgrupowaniach:
a. Klasa IV – 3-u dniowe na jesieni i na wiosnę (Wrocław i Bielsko Biała).
b. Klasa V – 3 dniowe na jesieni i na wiosnę (Łódź i Opole).
c. Klasa VI – 3 dniowe na jesieni i na wiosnę (Lublin i Lubin)).
7) Przechodzi testy sprawności fizycznej ogólnej i specjalistycznej (listopad i marzec).
8) Przechodzi specjalistyczne badania lekarskie na jesieni i na wiosnę.
9) Uczestniczy w międzynarodowym turnieju piłki nożnej „JEDNOŚĆ CUP”.
10) Uczestniczy w letnim obozie sportowym.
11) Na zakończenie szóstej klasy uczestniczy w zagranicznym turnieju piłki nożnej.
12) W okresie zimowym uczestniczy w 3 turniejach halowych.
13) Najbardziej zdolni zawodnicy kierowani są na konsultacje Kadry Śląska.
14) Celem sportowym tego etapu szkolenia jest co roczne Mistrzostwo Podokręgu Katowice.

IV. Etap doskonalenia opanowanych umiejętności:

a. Młodzież w wieku od 14-16 lat,
b. Klasy 1-3 gimnazjum.

Uczniami klas sportowych 1-3 gimnazjum o profilu piłki nożnej Uczniowskiego Klubu Sportowego JEDNOŚĆ w Siemianowicach Śląskich są zawodnicy, których cechuje silna osobowość i psychika. Potrafią określić własny cel dalszej edukacji sportowej. Opanowali wszechstronnie technikę piłki nożnej oraz ukształtowali nawyki dbałości o własny rozwój psychofizyczny.
W etapie doskonalenia opanowanych umiejętności szkolenie sportowe ukierunkowane zostaje na podniesienie umiejętności technicznych z piłki nożnej oraz odpowiednich zdolności motoryczny na najwyższy poziom sportowy. Doskonalone są zadania z taktyki indywidualnej i zespołowej w obronie i w ataku Kontynuowany jest proces wychowawczym oraz nawyk zdrowotny i organizacyjny.

1) Uczestniczy w specjalistycznych zajęciach sportowych 5 razy
w tygodniu.
2) Szkolenie prowadzone jest w oparciu o programy i plany szkoleniowe.
3) Uczestniczy w zajęciach sportowych z doskonalenia pływania raz w tygodniu.
4) Prowadzona jest dodatkowa klasa sportowa, do której uczęszczają zawodnicy wyselekcjonowani z nowej grupy naborowej.
5) Uczestniczy w rozgrywkach ligowych organizowanych przez PZPN – Śląski Związek Piłki Nożnej.
6) Uczestniczy w zgrupowaniach:
– Klasa I – 3-u dniowe na jesieni i na wiosnę (Gdańsk i Częstochowa).
– Klasa II- 3 dniowe na jesieni i na wiosnę (Gorzów Wielkopolski i Rzeszów).
– Klasa VI – 3 dniowe na jesieni i na wiosnę (Szczecin i Białystok)).
7) Przechodzi testy sprawności fizycznej ogólnej i specjalistycznej (listopad i marzec).
8) Przechodzi specjalistyczne badania lekarskie na jesieni i na wiosnę.
9) Uczestniczy w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej.
10) Uczestniczy w letnim i zimowym obozie sportowym.
11) Na zakończenie trzeciej klasy uczestniczy w zagranicznym turnieju piłki nożnej.
12) W okresie zimowym uczestniczy w 3 turniejach halowych.
13) W drugiej i trzeciej klasie przechodzi testy w klubach seniorskich.
14) Najbardziej zdolni zawodnicy kierowani są na konsultacje Kadry Śląska.
15) Celem sportowym tego etapu szkolenia jest mistrzostwo Polski.

STRATEGIA ROZWOJU PIŁKI NOŻNEJ
W UCZNIOWSKIM KLUBIE SPORTOWYM „JEDNOŚĆ”
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

 

Strategia rozwoju piłki nożnej w Uczniowskim Klubie Sportowym JEDNOŚĆ składa się z kilkudziesięciu elementów, które tworzą jedną spójną całość wieloletniego procesu szkolenia sportowego.

Elementy Strategii rozwoju piłki nożnej w UKS JEDNOŚĆ:

1. Wstęp.
2. Cel nadrzędny działalności UKS JEDNOŚĆ.
3. Cel sportowy działalności UKS JEDNOŚĆ.
4. Szkolenie dzieci i młodzieży.
5. Programy i plany szkolenia sportowego.
6. Nabór i selekcja.
7. Kryteria naboru.
8. Kadra trenerska.
9. Edukacja sportowa.
10. Siatka godzin wychowania fizycznego w etapach edukacji.
11. Baza sportowa.
12. Obozy sportowe.
13. Zgrupowania, mecze kontrolne.
14. Turnieje piłki nożnej:
– halowe,
– letnie,
– zagraniczne.
15. JEDNOŚĆ CUP.
16. LIGA MALUCHÓW.
17. Testy sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej.
18. Badania lekarskie.
19. Testy sprawdzające w klubach seniorskich.
20. Szkolenie kadry trenerskiej.
21. Drużyna seniorów:
– Piłka nożna 11 osobowa,
– Piłka halowa.

1. Wstęp

HISTORIA ODRODZENIA KLUBU SPORTOWEGO „JEDNOŚĆ”

Historia siemianowickiego sportu kryje w sobie wielkie sukcesy indywidualne i zespołowe na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Dzięki niej możemy dziś mówić o tradycjach i symbolach siemianowickiego sportu, które niejako wskazują możliwości i kierunki działalności sportowej w dzisiejszych czasach.

Siemianowice Śląskie kiedyś charakterystyczne dla środowiska gospodarczego jako „Miasto Węgla i Stali”, tak dla środowiska sportowego było kolebką wielkich i silnych talentów sportowych, popartych największymi sukcesami w różnych dyscyplinach sportu.

Ówczesna działalność i sukcesy klubów i organizacji sportowych oraz życie sportowe wielkich siemianowickich sportowców skłaniają nas młodych siemianowiczan do pamiętania, a tym bardziej zmuszają do działania, aby nie zaprzepaścić, a przywrócić i kontynuować wspaniale sportowe tradycje siemianowickiego sportu.

Dzisiaj możemy się chwalić i głośno mówić o sukcesach zawodników, ilości i jakości zdobytych medali czy ilości wychowanych sportowców przez siemianowickie kluby. To wszystko świadczy o potrzebie sportowego życia w naszym mieście. Ci wspaniali ludzie pokazali i udowodnili, że w Siemianowicach Śląskich jest potrzeba propagowania sportu i kontynuowania wspaniałych tradycji sportowych.

Dlatego też, wobec szacunku i podziwu dla ich sposobu życia i osiągniętych sukcesów, podjęliśmy się przywrócenia i odrodzenia Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ”.

Po kilku tygodniowych spotkaniach oraz rozmowach z wieloma ludźmi związanymi z życiem naszego miasta zdecydowaliśmy, że ten wspaniały i silny Klub Sportowy „JEDNOŚĆ” powinien ponownie uczestniczyć w życiu sportowym miasta i mieć wpływ na kształtowanie życia sportowego mieszkańców Siemianowic Śląskich.

Z inicjatywy Tomasza Rusz i Artura Sala z dniem 19 listopada 2007 roku odrodził się i został zarejestrowany w Urzędzie Miasta w Siemianowicach Śląskich Uczniowski Klub Sportowy „JEDNOŚĆ”, który poprzez swoją działalność będzie kontynuował wspaniałe tradycje byłej „JEDNOŚCI”.

2. Cel nadrzędny działalności UKS JEDNOŚĆ

Celem nadrzędnym jest ukształtowanie człowieka – sportowca, posiadającego w pełni ukształtowany wysoki i wszechstronny poziom wiedzy i umiejętności (kalos – kagathos z greck.: Mądry i sprawny, pozwalający na właściwe i samodzielne dokonywanie wyborów oraz podejmowanie decyzji w realizacji życiowych celów.

3. Cel sportowy działalności UKS JEDNOŚĆ

Celem szkolenia sportowego jest ukształtowanie wszechstronnie wyszkolonego zawodnika – piłkarza, posiadającego bogaty zasób wiedzy i umiejętności piłkarskich, silny charakter i psychikę, pozwalające na osiąganie najwyższych wyników sportowych.

4. Szkolenie dzieci i młodzieży

Etapy szkolenia:

1. Etap naborowy:
a. Dzieci w wieku 5,6 lat,
b. Wiek przedszkolny.

2. Etap wstępny:
a. Dzieci w wieku od 7 do 10 roku życia,
b. Klasy 1-3 szkoły podstawowej.

3. Etap nauczania podstawowych umiejętności technicznych:
a. Dzieci w wieku od 11-13 lat,
b. Klasy 4-6 szkoły podstawowej.

4. Etap doskonalenia opanowanych umiejętności:
a. Młodzież w wieku od 14-16 lat,
b. Klasy 1-3 gimnazjum.

5. Etap trenowania:
a. Młodzież w wieku od 16-17 lat,
b. Klasy 1-2 szkoły ponadgimnazjalnej.

6. Etap kształtowania maksymalnych możliwości:
a. Młodzież w wieku od 18 roku życia,
b. Klasy 3-4 szkoły ponadgimnazjalnej.

I. Etap naborowy:
a. Dzieci w wieku 5,6 lat,
b. Wiek przedszkolny.

Prowadzenia naboru dzieci w wieku przedszkolnym prowadzone jest pod katem selekcji dzieci do klas pierwszych sportowych szkoły podstawowej. Nabór prowadzony jest od września do sierpnia danego roku szkolnego.
W okresie naborowym kandydat na zawodnika klasy sportowej bierze udział w następujących zajęciach, które określają jego predyspozycje mentalne, osobowe, zdrowotne, motoryczne i specjalistyczne:

1) Uczestniczy w zajęciach sportowych 3 razy w tygodniu (dwa razy są to zajęcia specjalistyczne z piłki nożnej na sali gimnastycznej, raz w tygodniu są to zajęcia z nauki pływania na basenie).
2) Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy i plany szkoleniowe.
3) Przechodzi wstępne badania u lekarza ogólnego informujące
o stanie zdrowia dziecka.
4) Uczestniczy w imprezie sportowej pod kątem określenia pierwszych predyspozycji motorycznych dziecka.
5) Bierze udział w meczach kontrolnych raz na kwartał pod kątem określenia predyspozycji specjalistycznych dziecka.
6) Uczestniczy w testach sprawności fizycznej ogólnej i specjalistycznej.
7) Przechodzi specjalistyczne badania lekarskie.
8) Uczestniczy w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej „JEDNOŚĆ CUP”.
9) Uczestniczy w obozie sportowym.

II. Etap wstępny:
a. Dzieci w wieku od 7 do 10 roku życia,
b. Klasy 1-3 szkoły podstawowej.

Uczniami klas sportowych 1-3 szkoły podstawowej o profilu piłki nożnej Uczniowskiego Klubu Sportowego JEDNOŚĆ w Siemianowicach Śląskich są zawodnicy, którzy przeszli wstępny etap selekcji pod kątem mentalnym, psychologicznym, zdrowotnym, motorycznym i specjalistycznym.
W etapie wstępnym uczeń klasy sportowej poddawany jest różnorakim bodźcom dydaktyczno-sportowo-wychowawczym oraz organizacyjnym i zdrowotnym, które mają za zadanie ukształtować podstawowe nawyki do wieloletniego procesu szkolenia sportowego:

1) Uczestniczy w specjalistycznych zajęciach sportowych 4 razy
w tygodniu.
2) Szkolenie prowadzone jest w oparciu o programy i plany szkoleniowe.
3) Uczestniczy w zajęciach sportowych z nauki pływania raz w tygodniu.
4) Uczestniczy w zajęciach gier i zabaw ruchowych raz w tygodniu.
5) Uczestniczy w rozgrywkach ligowych LIGA MALUCHÓW – sezon piłkarski jesień/wiosna.
6) Uczestniczy w zgrupowaniach:
– Klasa I – 2-u dniowe na jesieni i na wiosnę (Kraków i Częstochowa).
– Klasa II – 3 dniowe na jesieni i na wiosnę (Łódź i Kielce).
– Klasa III – 3 dniowe na jesieni i na wiosnę (Warszawa i Poznań).
7) Przechodzi testy sprawności fizycznej ogólnej i specjalistycznej (listopad i marzec).
8) Przechodzi specjalistyczne badania lekarskie na jesieni i na wiosnę.
9) Uczestniczy w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej „JEDNOŚĆ CUP”.
10) Uczestniczy w letnim obozie sportowym.
11) Na zakończenie trzeciej klasy uczestniczy w zagranicznym turnieju piłki nożnej.
12) W okresie zimowym uczestniczy w 3 turniejach halowych.
13) Celem sportowym jest zajęcie miejsca w pierwszej piątce turnieju JEDNOŚĆ CUP oraz miejsce w pierwszej trójce LIGI MALUCHÓW.

III. Etap nauczania podstawowych umiejętności technicznych:
a. Dzieci w wieku od 11-13 lat,
b. Klasy 4-6 szkoły podstawowej.

Uczniami klas sportowych 4-6 szkoły podstawowej o profilu piłki nożnej Uczniowskiego Klubu Sportowego JEDNOŚĆ w Siemianowicach Śląskich są zawodnicy, którzy posiadają wstępnie ukształtowaną osobowość i psychikę w celu dalszego podnoszenia umiejętności, zdolności oraz kształtowania nawyków zdrowotnych i wychowawczych, a także kształtowania silnego charakteru.

W etapie nauczania podstawowych umiejętności technicznych szkolenie sportowe ukierunkowane zostaje na wszechstronne kształtowanie umiejętności technicznych z piłki nożnej oraz doskonalenie zdolności motoryczny. Wprowadzane są podstawowe zadania z taktyki indywidualnej i zespołowej w obronie i w ataku. Kontynuowany jest proces wychowawczym oraz nawyk zdrowotny i organizacyjny.

1) Uczestniczy w specjalistycznych zajęciach sportowych 4 razy
w tygodniu.
2) Szkolenie prowadzone jest w oparciu o programy i plany szkoleniowe.
3) Uczestniczy w zajęciach sportowych z nauki pływania raz w tygodniu.
4) Prowadzona jest dodatkowa klasa sportowa, do której uczęszczają zawodnicy wyselekcjonowani z nowej grupy naborowej.
5) Uczestniczy w rozgrywkach ligowych organizowanych przez PZPN – Śląski Związek Piłki Nożnej.
6) Uczestniczy w zgrupowaniach:
a. Klasa IV – 3-u dniowe na jesieni i na wiosnę (Wrocław i Bielsko Biała).
b. Klasa V – 3 dniowe na jesieni i na wiosnę (Łódź i Opole).
c. Klasa VI – 3 dniowe na jesieni i na wiosnę (Lublin i Lubin)).
7) Przechodzi testy sprawności fizycznej ogólnej i specjalistycznej (listopad i marzec).
8) Przechodzi specjalistyczne badania lekarskie na jesieni i na wiosnę.
9) Uczestniczy w międzynarodowym turnieju piłki nożnej „JEDNOŚĆ CUP”.
10) Uczestniczy w letnim obozie sportowym.
11) Na zakończenie szóstej klasy uczestniczy w zagranicznym turnieju piłki nożnej.
12) W okresie zimowym uczestniczy w 3 turniejach halowych.
13) Najbardziej zdolni zawodnicy kierowani są na konsultacje Kadry Śląska.
14) Celem sportowym tego etapu szkolenia jest co roczne Mistrzostwo Podokręgu Katowice.

IV. Etap doskonalenia opanowanych umiejętności:

a. Młodzież w wieku od 14-16 lat,
b. Klasy 1-3 gimnazjum.

Uczniami klas sportowych 1-3 gimnazjum o profilu piłki nożnej Uczniowskiego Klubu Sportowego JEDNOŚĆ w Siemianowicach Śląskich są zawodnicy, których cechuje silna osobowość i psychika. Potrafią określić własny cel dalszej edukacji sportowej. Opanowali wszechstronnie technikę piłki nożnej oraz ukształtowali nawyki dbałości o własny rozwój psychofizyczny.
W etapie doskonalenia opanowanych umiejętności szkolenie sportowe ukierunkowane zostaje na podniesienie umiejętności technicznych z piłki nożnej oraz odpowiednich zdolności motoryczny na najwyższy poziom sportowy. Doskonalone są zadania z taktyki indywidualnej i zespołowej w obronie i w ataku Kontynuowany jest proces wychowawczym oraz nawyk zdrowotny i organizacyjny.

1) Uczestniczy w specjalistycznych zajęciach sportowych 5 razy
w tygodniu.
2) Szkolenie prowadzone jest w oparciu o programy i plany szkoleniowe.
3) Uczestniczy w zajęciach sportowych z doskonalenia pływania raz w tygodniu.
4) Prowadzona jest dodatkowa klasa sportowa, do której uczęszczają zawodnicy wyselekcjonowani z nowej grupy naborowej.
5) Uczestniczy w rozgrywkach ligowych organizowanych przez PZPN – Śląski Związek Piłki Nożnej.
6) Uczestniczy w zgrupowaniach:
– Klasa I – 3-u dniowe na jesieni i na wiosnę (Gdańsk i Częstochowa).
– Klasa II- 3 dniowe na jesieni i na wiosnę (Gorzów Wielkopolski i Rzeszów).
– Klasa VI – 3 dniowe na jesieni i na wiosnę (Szczecin i Białystok)).
7) Przechodzi testy sprawności fizycznej ogólnej i specjalistycznej (listopad i marzec).
8) Przechodzi specjalistyczne badania lekarskie na jesieni i na wiosnę.
9) Uczestniczy w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej.
10) Uczestniczy w letnim i zimowym obozie sportowym.
11) Na zakończenie trzeciej klasy uczestniczy w zagranicznym turnieju piłki nożnej.
12) W okresie zimowym uczestniczy w 3 turniejach halowych.
13) W drugiej i trzeciej klasie przechodzi testy w klubach seniorskich.
14) Najbardziej zdolni zawodnicy kierowani są na konsultacje Kadry Śląska.
15) Celem sportowym tego etapu szkolenia jest mistrzostwo Polski.

V. Etap trenowania:
a. Młodzież w wieku od 16-17 lat,
b. Klasy 1-2 szkoły ponadgimnazjalnej.

Uczniami klas sportowych 1-3 lub 1-4 szkoły ponadgimnazjalnej o profilu piłki nożnej Uczniowskiego Klubu Sportowego JEDNOŚĆ w Siemianowicach Śląskich są zawodnicy, których cechuje zdolność podejmowania decyzji, od których uzależniona jest dalsza kariera sportowa. Zawodnik potrafi określić swoje mocne i słabe strony własnej osobowości oraz dokonuje oceny zdolności technicznych i motorycznych. Na etapie szkoły średniej podejmuje wybór klasy rozgrywkowej i klubów do których udaje się na testy.
W etapie trenowania szkolenie sportowe ukierunkowane zostaje na podniesieni umiejętności technicznych z piłki nożnej oraz odpowiednich zdolności motoryczny na najwyższy poziom sportowy. Główny nacisk zostaje nałożony na opanowanie zadań z taktyki indywidualnej i zespołowej w obronie i w ataku. W dalszym ciągu kontynuowany jest proces wychowawczym oraz nawyk zdrowotny i organizacyjny.

1) Uczestniczy w specjalistycznych zajęciach sportowych 5 razy w tygodniu oraz dodatkowo w zajęciach uzupełniających ukierunkowanych na podniesienie na najwyższy poziom zdolności i umiejętności.
2) Szkolenie prowadzone jest w oparciu o programy i plany szkoleniowe.
3) Uczestniczy w zajęciach sportowych z doskonalenia pływania raz w tygodniu.
4) Prowadzona jest dodatkowa klasa sportowa, do której uczęszczają zawodnicy wyselekcjonowani z nowej grupy naborowej.
5) Uczestniczy w rozgrywkach ligowych organizowanych przez PZPN – Śląski Związek Piłki Nożnej.
6) Uczestniczy w zgrupowaniach:
a. Klasa I – 3-u dniowe na jesieni i na wiosnę w Czechach.
b. Klasa II – 3 dniowe na jesieni i na wiosnę na Słowacji.
7) Przechodzi testy sprawności fizycznej ogólnej i specjalistycznej (listopad i marzec).
8) Przechodzi specjalistyczne badania lekarskie na jesieni i na wiosnę.
9) Uczestniczy w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej.
10) Uczestniczy w letnim i zimowym obozie sportowym.
11) W okresie zimowym uczestniczy w 3 turniejach halowych.
12) Przechodzi testy w klubach seniorskich.
13) Najbardziej zdolni zawodnicy kierowani są na konsultacje Kadry Śląska.
14) Celem sportowym tego etapu szkolenia jest mistrzostwo Polski.
15) Zawodnik bierze udział w rozgrywkach drużyny seniorów UKS JEDNOŚĆ.
16) Zawodnik dokonuje wyboru specjalizacji gry w piłkę nożną 11-sto osobową lub piłkę nożną halową.

VI. Etap kształtowania maksymalnych możliwości:
a. Młodzież w wieku od 18 roku życia,
b. Klasy 3-4 szkoły ponadgimnazjalnej

Uczniami klas sportowych 1-3 ponadgimnazjalnej o profilu piłki nożnej Uczniowskiego Klubu Sportowego JEDNOŚĆ w Siemianowicach Śląskich są zawodnicy, którzy precyzyjnie określają swój dalszy rozwój sportowo-edukacyjny. Są świadomi podejmowanych decyzji, od których uzależniona jest dalsza ich przyszłość. Opanowali wszechstronnie umiejętności piłkarskie oraz świadomie i z pełną odpowiedzialnością kontrolują własny rozwój psychofizyczny.
W etapie kształtowania maksymalnych możliwości szkolenie sportowe ukierunkowane zostaje na osiąganiu maksymalnych wyników sportowych i opanowaniu w jak najszerszym zakresie umiejętności taktycznych, technicznych i zdolności motorycznych.
Kontynuowany jest proces wychowawczym oraz nawyk zdrowotny i organizacyjny.

1) Uczestniczy w specjalistycznych zajęciach sportowych 5 razy w tygodniu oraz dodatkowo w zajęciach uzupełniających ukierunkowanych na podniesienie na najwyższy poziom zdolności i umiejętności.
2) Szkolenie prowadzone jest w oparciu o programy i plany szkoleniowe.
3) Uczestniczy w zajęciach sportowych z doskonalenia pływania raz w tygodniu.
4) Prowadzona jest dodatkowa klasa sportowa, do której uczęszczają zawodnicy wyselekcjonowani z nowej grupy naborowej.
5) Uczestniczy w rozgrywkach ligowych organizowanych przez PZPN – Śląski Związek Piłki Nożnej.
6) Uczestniczy w zgrupowaniach:
a. Klasa I – 3-u dniowe na jesieni i na wiosnę w Czechach.
b. Klasa II – 3 dniowe na jesieni i na wiosnę na Słowacji.
7) Przechodzi testy sprawności fizycznej ogólnej i specjalistycznej (listopad i marzec).
8) Przechodzi specjalistyczne badania lekarskie na jesieni i na wiosnę.
9) Uczestniczy w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej.
10) Uczestniczy w letnim i zimowym obozie sportowym.
11) Na zakończenie trzeciej lub czwartej klasy uczestniczy w zagranicznym turnieju piłki nożnej.
12) W okresie zimowym uczestniczy w 3 turniejach halowych.
13) W trzeciej i w czwartej klasie przechodzi testy w klubach seniorskich.
14). Najbardziej zdolni zawodnicy kierowani są na konsultacje Kadry Śląska.
15) Celem sportowym tego etapu szkolenia jest mistrzostwo Polski drużyny juniorów.
16) Zawodnik bierze udział w rozgrywkach drużyny seniorów UKS JEDNOŚĆ.

 

5. Programy i plany szkolenia sportowego.

Dla każdego etapu szkolenia sportowego:
1) Etap naborowy,
2) Etap wstępny,
3) Etap nauczania podstawowych umiejętności technicznych,
4) Etap doskonalenia opanowanych umiejętności,
5) Etap trenowania,
6) Etap kształtowania maksymalnych możliwości, tworzony jest Program Szkolenia Sportowego.

Dla każdej klasy sportowej opracowany zostaje szczegółowy Plan Szkolenia Sportowego na dany rok szkolny.

6. Nabór i selekcja

Przed rozpoczęciem każdego etapu szkolenia prowadzony jest rok wcześniej nabór.
Np.: odpowiednio rok przed etapem wstępnym prowadzony jest nabór. Po zakończeniu etapu naborowego przeprowadzana jest selekcja do klas sportowych. Tak samo przed zakończeniem etapu wstępnego rok wcześniej tworzony jest dodatkowy nabór, którego efektem końcowym jest selekcja do klasy sportowej etapu nauczania podstawowych umiejętności technicznych, itd.

7. Kryteria naboru

Kryteria naboru chłopców do klas sportowych o profilu piłki nożnej do zespołu szkół sportowych w Siemianowicach Śląskich.
W celu naboru chłopców do klas sportowych prowadzone są zajęcia sportowe na rok przed rozpoczęciem kolejnego etapu szkolenia sportowego.
Zajęcia prowadzone są od września do czerwca danego roku szkolnego.

Prowadzenie zajęć sportowych mają na celu:

1) Określenie poziomu sprawności ogólnej zawodnika,
2) Określenie poziomu sprawności specjalnej zawodnika,
3) Zdobycie umiejętności bycia w zespole,
4) Ukształtowanie nawyków systematycznego i obowiązkowego uczęszczania na zajęcia sportowe,
5) Ukształtowanie nawyków dbałość o własne ciało i zdrowie,
6) Przygotowanie do uczestnictwa w klasie sportowej.

Kryteria naboru chłopców do klas sportowych o profilu piłki nożnej:
1) Dobre wyniki w testach sprawności ogólnej, które prowadzone są w listopadzie danego roku szkolnego:
a. Test zwinności – Koperta,
b. Test skoczności – Skok w dal z miejsca,
c. Test szybkości – Bieg na dystansie 30 m.
2) Poprawa wyników w testach sprawności ogólnej, które prowadzone są w maju danego roku szkolnego,
3) Dobre wyniki w testach sprawności specjalnej, które prowadzone są w listopadzie danego roku szkolnego:
a. Prowadzenie piłki – Slalom z piłką zakończony strzałem,
b. Uderzenie piłki – Uderzenie piłki prostym podbiciem,
c. Przyjęcie piłki z powietrza i z ziemi.
4) Poprawa wyników w testach sprawności specjalnej, które prowadzone są w maju danego roku szkolnego,
5) Pozytywna opinia lekarza ogólnego – badania przeprowadzane na początku naboru.
6) Pozytywny wynik badania lekarskiego przeprowadzonego w maju w Ośrodku Medycyny Sportowej SPORT&MED w Katowicach – P. Widuchowscy.
7) Udział w obozie sportowym, który jest organizowany w sierpniu przed rozpoczęciem nauki w szkole,
8) Pozytywna opinia wychowawcy szkolnego na temat zachowania chłopca.
9) Zdobycie umiejętności systematycznego uczęszczania na zajęcia sportowe oraz chęć poprawiania własnej sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej,
10) Pozytywny wpływ na rówieśników oraz umiejętność budowania przyjaznej atmosfery w zespole.
11) Pozytywna opinia trenerów UKS JEDNOŚĆ.

8. Kadra trenerska

Prowadzone szkolenie sportowe prowadzone jest wyłącznie przez wykwalifikowaną kadrę trenerów posiadającą:
1) Ukończone studia magisterskie Akademii Wychowania Fizycznego,
2) Posiadający kwalifikacje trenera II klasy piłki nożnej,
3) Bogaty dorobek piłkarski,
4) Doświadczenie w pracy z młodzieżą.
5) Sukcesy w pracy zawodowej.

9. Edukacja sportowa

Szkolenie sportowe odbywa się wyłącznie poprzez prowadzenie klas sportowych w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich.
Prowadzenie szkolenia sportowego prowadzone jest przez trenerów wyłącznie na danym etapie szkolenia sportowego. Każda klas sportowa prowadzona jest przez dwóch trenerów.
1) Etap naborowy,
Prowadzone szkolenie sportowe przez dwóch trenerów.
2) Etap wstępny,
Prowadzone szkolenie sportowe przez trzech trenerów oraz trenera bramkarzy i instruktora aerobiku.
3) Etap nauczania podstawowych umiejętności technicznych,
Prowadzone szkolenie sportowe przez trzech trenerów oraz trenera bramkarzy i instruktora aerobiku.
4) Etap doskonalenia opanowanych umiejętności,
Prowadzone szkolenie sportowe przez trzech trenerów oraz trenera bramkarzy i trenera taktyki,
5) Etap trenowania,
Prowadzone szkolenie sportowe przez trzech trenerów oraz trenera bramkarzy i trenera taktyki,
6) Etap kształtowania maksymalnych możliwości,
Prowadzone szkolenie sportowe przez trzech trenerów oraz trenera bramkarzy i trenera taktyki,

10. Siatka godzin wychowania fizycznego w etapach edukacji

1) Etap naborowy:
Grupa przedszkolna – prowadzenie szkolenia sportowego przez dwóch trenerów,
2) Etap wstępny:
Klasa I – 18 godzin wychowania fizycznego – dwóch trenerów,
Klasa II – 24 godziny wychowania fizycznego – dwóch trenerów,
Klasa III – 24 godziny wychowania fizycznego – dwóch trenerów oraz trener bramkarzy i instruktor aerobiku.
3) Etap nauczania podstawowych umiejętności technicznych:
Klasa IV – 24 godzin wychowania fizycznego – dwóch trenerów,
Klasa V – 24 godziny wychowania fizycznego – dwóch trenerów,
Klasa VI – 24 godziny wychowania fizycznego – dwóch trenerów oraz trener bramkarzy i instruktor aerobiku.
4) Etap doskonalenia opanowanych umiejętności:
Klasa I – 30 godzin wychowania fizycznego – dwóch trenerów,
Klasa II – 30 godziny wychowania fizycznego – dwóch trenerów,
Klasa III – 30 godziny wychowania fizycznego – dwóch trenerów oraz trener bramkarzy i trener taktyki.
5) Etap trenowania:
Klasa I – 30 godzin wychowania fizycznego – dwóch trenerów,
Klasa II – 30 godziny wychowania fizycznego – dwóch trenerów oraz trener bramkarzy i trener taktyki.
6) Etap kształtowania maksymalnych możliwości:
Klasa III – 30 godzin wychowania fizycznego – dwóch trenerów,
Klasa IV – 30 godziny wychowania fizycznego – dwóch trenerów oraz trener bramkarzy i trener taktyki.

11. Baza sportowa

W okresie wiosna – lato – jesień
1) Etap naborowy
Grupa przedszkolna – Boisko trawiaste o wymiarach 30m x 60m – 2 razy w tygodniu.
2) Etap wstępny:
Klasa I – Boisko trawiaste o wymiarach 30m x 60m – 3 razy w tygodniu.
Klasa II – Boisko trawiaste o wymiarach 30m x 60m – 4 razy w tygodniu.
Klasa III – Boisko trawiaste o wymiarach 45m x 90m – 4 razy w tygodniu.
3) Etap nauczania podstawowych umiejętności technicznych:
Klasa IV – Boisko trawiaste o wymiarach 45m x 90m – 4 razy w tygodniu.
Klasa V – Boisko trawiaste o wymiarach 45m x 90m – 4 razy w tygodniu.
Klasa VI – Boisko trawiaste o wymiarach 67m x 107m – 4 razy w tygodniu.
4) Etap doskonalenia opanowanych umiejętności:
Klasa I – Boisko trawiaste o wymiarach 67m x 107m – 5 razy w tygodniu.
Klasa II – Boisko trawiaste o wymiarach 67m x 107m – 5 razy w tygodniu.
Klasa III – Boisko trawiaste o wymiarach 67m x 107m – 5 razy w tygodniu.
5) Etap trenowania:
Klasa I – Boisko trawiaste o wymiarach 67m x 107m – 5 razy w tygodniu.
Klasa II – Boisko trawiaste o wymiarach 67m x 107m – 5 razy w tygodniu.
6) Etap kształtowania maksymalnych możliwości:
Klasa III – Boisko trawiaste o wymiarach 67m x 107m – 5 razy w tygodniu.
Klasa IV – Boisko trawiaste o wymiarach 67m x 107m – 5 razy w tygodniu.

W okresie zimowym:
1) Etap naborowy:
Grupa przedszkolna – hala sportowa 20m x 40m – 2 razy w tygodniu,
2) Etap wstępny:
Klasa I – hala sportowa: 20m x 40m – 4 razy w tygodniu,
Klasa II – hala sportowa: 20m x 40m – 4 razy w tygodniu,
Klasa III – hala sportowa: 20m x 40m – 4 razy w tygodniu,
3) Etap nauczania podstawowych umiejętności technicznych:
Klasa IV – hala sportowa: 20m x 40m – 4 razy w tygodniu,
Klasa V – hala sportowa :20m x 40m – 4 razy w tygodniu,
Klasa VI – hala sportowa: 20m x 40m – 4 razy w tygodniu,
4) Etap doskonalenia opanowanych umiejętności:
Klasa I – hala sportowa: 20m x 40m – 5 razy w tygodniu,
Klasa II – hala sportowa: 20m x 40m – 5 razy w tygodniu,
Klasa III – hala sportowa: 20m x 40m – 5 razy w tygodniu,
5) Etap trenowania:
Klasa I – hala sportowa: 20m x 40m – 5 razy w tygodniu,
Klasa II – hala sportowa: 20m x 40m – 5 razy w tygodniu,
6) Etap kształtowania maksymalnych możliwości:
Klasa III – hala sportowa: 20m x 40m – 5 razy w tygodniu,
Klasa IV – hala sportowa: 20m x 40m – 5 razy w tygodniu,

12. Obozy sportowe

1) Etap naborowy,
a. Obóz letni – 7 dni.
2) Etap wstępny,
a. Obóz letni – 10 dni.
3) Etap nauczania podstawowych umiejętności technicznych,
a. Obóz letni – 10 dni.
4) Etap doskonalenia opanowanych umiejętności,
a. Obóz letni – 10 dni.
b. Obóz zimowy – 7 dni.
5) Etap trenowania,
a. Obóz letni – 12 dni.
b. Obóz zimowy – 7 dni.
6) Etap kształtowania maksymalnych możliwości,
a. Obóz letni – 10-cio dniowy i 7 dniowy.
b. Obóz zimowy – 7 dni.

13. Zgrupowania, mecze kontrolne

1. Etap naborowy,
Grupa przedszkolna – 2 mecze kontrolne; jeden w okresie zimowym oraz jeden w okresie letnim.
2. Etap wstępny,
Klasa I – dwudniowe wyjazdy na mecze kontrolne na jesieni i na wiosnę.
Klasa II – trzydniowe wyjazdy na mecze kontrolne na jesieni i na wiosnę.
Klasa III – trzydniowe wyjazdy na mecze kontrolne na jesieni i na wiosnę.
3. Etap nauczania podstawowych umiejętności technicznych:
Klasa IV – trzydniowe wyjazdy na mecze kontrolne na jesieni i na wiosnę.
Klasa V – trzydniowe wyjazdy na mecze kontrolne na jesieni i na wiosnę.
Klasa VI – trzydniowe wyjazdy na mecze kontrolne na jesieni i na wiosnę.
4. Etap doskonalenia opanowanych umiejętności:
Klasa I – dwudniowe wyjazdy na mecze kontrolne na jesieni i na wiosnę.
Klasa II – trzydniowe wyjazdy na mecze kontrolne na jesieni i na wiosnę.
Klasa III – trzydniowe wyjazdy na mecze kontrolne na jesieni i na wiosnę.
5. Etap trenowania:
Klasa I – trzydniowe wyjazdy na mecze kontrolne na jesieni i na wiosnę.
Klasa II – trzydniowe wyjazdy na mecze kontrolne na jesieni i na wiosnę.
6. Etap kształtowania maksymalnych możliwości:
Klasa III – trzydniowe wyjazdy na mecze kontrolne na jesieni i na wiosnę.
Klasa IV – trzydniowe wyjazdy na mecze kontrolne na jesieni i na wiosnę.

14. Turnieje piłki nożnej

1. Etap naborowy,
Grupa przedszkolna – jeden turniej JEDNOŚĆ CUP.
2. Etap wstępny,
Klasa I – 3 turnieje; dwa halowe i jeden letni JEDNOŚĆ CUP.
Klasa II – 3 turnieje; dwa halowe i jeden letni JEDNOŚĆ CUP.
Klasa III – 4 turnieje; dwa halowe i dwa letnie; JEDNOŚĆ CUP i jeden turniej zagraniczny.
3. Etap nauczania podstawowych umiejętności technicznych:
Klasa IV – 3 turnieje; dwa halowe i jeden letni JEDNOŚĆ CUP.
Klasa V – 3 turnieje; dwa halowe i jeden letni JEDNOŚĆ CUP.
Klasa VI – 4 turnieje; dwa halowe i dwa letnie; JEDNOŚĆ CUP i jeden turniej zagraniczny
4. Etap doskonalenia opanowanych umiejętności:
Klasa I – 3 turnieje; dwa halowe i jeden letni.
Klasa II – 3 turnieje; dwa halowe i jeden letni.
Klasa III – 4 turnieje; dwa halowe i dwa letnie; w tym jeden turniej zagraniczny.
5. Etap trenowania:
Klasa I – 3 turnieje; dwa halowe i jeden letni.
Klasa II – 4 turnieje; dwa halowe i dwa letnie; w tym jeden turniej zagraniczny.
6. Etap kształtowania maksymalnych możliwości:
Klasa III – 3 turnieje; dwa halowe i jeden letni.
Klasa IV – 4 turnieje; dwa halowe i dwa letnie; w tym jeden turniej zagraniczny.

15. JEDNOŚĆ CUP

Jesteśmy pomysłodawcami i organizatorami turnieju piłkarskiego pod nazwą JEDNOŚĆ CUP. W czerwcu 2010 roku po raz trzeci będziemy organizatorem Turnieju Piłki Nożnej Dzieci JEDNOŚĆ CUP – Puchar Śląska Dzieci.
W zeszłorocznym turnieju wzięło udział 31 drużyny z województw: śląskiego, małopolskiego, opolskiego, co dało około 350 dzieci i 70 trenerów.
Po raz pierwszy w 2009 roku patronat nad turniejem objął Wojewoda Śląski. Również w tym roku, 2010 patronat na turniejem objął Wojewoda Śląskie pan Zygmunt Łukaszczyk.
Pełna nazwa turnieju przedstawia się następująco:

W 2009 roku w turnieju rocznika 2001 wzięły udziału następujące drużyny:

1. Odra Opole – trener Radosław Rusiń,
2. GKS Katowice – trener Sławomir Mogilan,
3. Stadion Śląski Chorzów – trener Tadeusz Lizoń,
4. Wisła Kraków – trener dr Stanisław Chemicz,
5. APN Częstochowa – trener Krzysztof Kołaczyk,
6. Piast Gliwice – trener Piotr Trochimczuk,
7. Polonia Bytom – trener Jan Górski,
8. Gwiazda Ruda Śląska – trener Arkadiusz Grzywaczewski,
9. Zagłębie Sosnowiec – trener Wojciech Sączek,
10. GKS Tychy – trener – trener Łukasz Targiel,
11. Chrzciciel Tychy – trener Marcin Kuśmierz,
12. Cracowia Kraków – trener Sebastian Dorszewski,
13. Górnik Zabrze – trener Sławomir Kapciński,
14. Odra Wodzisław – trener Jarosław Skrobacz,
15. MOSiR Jastrzębie – trener Henryk Papierok,
16. UKS Oczko Chorzów – trener Stanisław Zarzycki,
17. UKS Ruch Chorzów – trener Mirosław Majchrzak,
18. ROW Rybnik – trener Remigiusz Danel,
19. Hutnik Kraków – trener Mieczysław Będkowski
20. UKS JEDNOŚĆ – trener Artur Sala,

W 2009 roku w turnieju w roczniku 2002 wzięły udziału następujące drużyny:

1. Odra Opole – trener Radosław Rusiń,
2. GKS Katowice – trener Arkadiusz Stefania,
3. Stadion Śląski Chorzów – trener Tadeusz Lizoń,
4. Wisła Kraków – trener dr Stanisław Chemicz,
5. Zagłębie Sosnowiec – trener Wojciech Sączek,
6. Polonia Bytom – trener Jan Górski,
7. Gwiazda Ruda Śląska – trener Arkadiusz Grzywaczewski,
8. UKS Ruch Chorzów – trener Mirosław Majchrzak
9. Hutnik Kraków – trener Mieczysław Będkowski
10. UKS JEDNOŚĆ I – trener Artur Sala,
11. UKS JEDNOŚĆ II – trener Tomasz Rusz.

W przyszłości turniej JEDNOŚĆ CUP będzie odbywał się w siedmiu rocznikach dla dzieci w wieku od 6 do 12 roku życia i będzie trwał cały tydzień. JEDNOŚC CUP będzie imprezą międzynarodową.

16. LIGA MALUCHÓW

Jesteśmy pomysłodawcami i organizatorami jednych z największych rozgrywek piłkarskich w Polsce dla dzieci w wieku 7 – 10 lat pod nazwą LIGA MALUCHÓW. Prowadzone przez nas rozgrywki mają na celu przygotować młodych zawodników do systematycznego udziału w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN od 9 roku życia. Rozgrywki piłkarskie LIGA MALUCHÓW mają swój nadrzędny cel, którym jest aktywne spędzanie czasu wolnego i przygotowanie dziecka do udziału w kulturze fizycznej.
Celem sportowym dla młodego zawodnika jest podnoszenie umiejętności piłkarskich, kształtowanie cech charakteru oraz dbałość o zdrowie i higienę osobistą.
Obecnie w sezonie 2009/2010 w rozgrywkach biorą udział 23 drużyny z województwa śląskiego. W sezonie 2010/2011 rozgrywki LIGI MALUCHÓW osiągną pełny cel organizacyjny ponieważ w rozgrywkach będą brały udział 3 roczniki dzieci: pierwszoklasiści, drugoklasiści i trzecioklasiści szkół podstawowych.
W rozgrywkach biorą udział drużyny z województwa śląskiego. Przewidujemy, że w sezonie 2010/2011 weźmie udział 50 drużyn w trzech rocznikach.

System rozgrywek:

1. Rozgrywki prowadzone są na zasadzie turniejów, gdzie każdy zespół jest organizatorem turnieju (jednego na jesieni i jednego na wiosnę).
2. Turnieje odbywają się w systemie jesień – wiosna.
3. Na wiosnę po zakończeniu rundy wiosennej – rewanżowej odbywa się turniej finałowy, w którym spotkają się wszystkie zespoły.
4. Turniej finałowy jest podzielony na 3 grupy, w których drużyny walczą o miejsca 1- 5, 6 – 10, 11 – 15, itd.
5. Udział drużyny w danej grupie finałowej zależy od zajętego miejsca po zakończeniu rozgrywek ligowych.

O kolejności miejsc w tabeli decydować będzie:

– Ilość zdobytych punktów,
– Bezpośredni mecz,
– Lepsza różnica bramek,
– Większa ilość zdobytych bramek,
– Dodatkowy mecz pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

Zasady gry:

1. Mecze rozgrywane są na boiskach ze sztuczną nawierzchnią lub naturalną trawą.
2. Boisko, na których rozgrywane są mecze posiada wymiary: 40 m długości i 20 m szerokości. Bramki o wymiarach 3×2 m. W niektórych przypadkach dopuszczalne są zmiany wymiarów boiska oraz wielkości bramek. Jeżeli nastąpi zmiana wymiarów boiska lub wielkości bramek wówczas gospodarz jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie przeciwnika tydzień przed spotkaniem.
3. Rozgrywki odbywają się w trzech kategoriach wiekowych:
a. pierwszoklasiści szkół podstawowych,
b. drugoklasiści szkół podstawowych,
c. trzecioklasiści szkół podstawowych.
4. Drużyna w czasie meczu składa się z 5 zawodników w polu i bramkarza.
5. Przyjmuję się dowolną liczbę zawodników rezerwowych.
6. Zmiany zawodników odbywają się sposobem „hokejowym”.
7. Spotkania trwają 15 minut.
8. Rzut z autu wykonywany jest nogą.
9. Mecze odbywają się bez pozycji „spalonej”.
10. W meczach zawodnicy będą grali piłką rozmiaru 3.
11. Klub na mecz zapewnia:
– Wykwalifikowanego sędziego,
– Opiekę medyczną,
– Wodę mineralną lub herbatę.
12. Poza w/w przepisami obowiązują przepisy PZPN.
13. Każdy uczestnik rozgrywek musi posiadać aktualne badania lekarskie.
14. Gospodarz meczu prowadzi pełną dokumentację meczową:
– Wynik meczu,
– Strzelcy bramek.

17. Testy sprawności fizycznej

Znamy dwa rodzaje testów oceniających sprawność fizyczną. Zaliczamy do nich: testy sprawności ogólnej i specjalnej. Testy sprawności ogólnej to odpowiednio dobrane i opracowane próby z zakresu cech motorycznych ( szybkość, siła, skoczność, koordynacja ruchowa), natomiast badając aktualny poziom techniki i taktyki (umiejętność wykonywania ruchów z piłką) to testy sprawności specjalnej.

1. Etap naborowy:
a. Dzieci w wieku 5,6 lat,
b. Wiek przedszkolny.

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OGÓLNEJ
– wysokość ciała
– ciężar ciała
– szybkość
– skoczność
– zwinność
– koordynacja ruchowa

2. Etap wstępny:
a. Dzieci w wieku od 7 do 10 roku życia,
b. Klasy 1 – 3 szkoły podstawowej.

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OGÓLNEJ
– wysokość ciała
– ciężar ciała
– szybkość
– skoczność
– zwinność
– koordynacja ruchowa

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ SPECJALNEJ
– żonglerka piłki nogą i głową 20 sekund
– prowadzenie piłki slalomem ze strzałem
– podania piłki na celność
– koordynacja ruchowa ( szybkość reakcji, równowaga)

3. Etap nauczania podstawowych umiejętności technicznych:
a. Dzieci w wieku od 11 – 13 lat,
b. Klasy 4 – 6 szkoły podstawowej.

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OGÓLNEJ
– wysokość ciała
– ciężar ciała
– szybkość
– skoczność
– zwinność
– koordynacja ruchowa

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ SPECJALNEJ
– żonglerka piłki nogą i głowa w czasie 30 sekund
– strzały prawą i lewą noga po prowadzeniu piłki slalomem
– wyrzut piłki na odległość
– uderzenie piłki na odległość
– koordynacja ruchowa (rytmizacja, różnicowanie)

4. Etap doskonalenia opanowanych umiejętności:
a. Młodzież w wieku od 14 – 16 lat,
b. Klasy 1 – 3 gimnazjum.

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OGÓLNEJ
– wysokość ciała
– ciężar ciała
– szybkość
– skoczność
– zwinność
– koordynacja ruchowa

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ SPECJALNEJ
– żonglerka piłki nogą i głową w czsie 60 sekund
– strzały prawą i lewą nogą po prowadzeniu piłki slalomem
– strzały po prowadzeniu piłki slalomem z 11 i 16 metrów
– dośrodkowanie piłki do celu
– koordynacja ruchowa (orientacja, dostosowanie i przestawianie)

5. Etap trenowania:
a. Młodzież w wieku od 16 – 17 lat,
b. Klasy 1 – 2 szkoły ponadgimnazjalnej.

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OGÓLNEJ
– wysokość ciała
– ciężar ciała
– szybkość
– skoczność
– zwinność
– koordynacja ruchowa

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ SPECJALNEJ
– żonglerka piłki nogą na przemian 60 sekund
– żonglerka piłki głową 60 sekund
– żonglerka piłki nogą i głową w czsie 60 sekund
– slalom z piłką
– praca nóg
– koordynacja ruchowa (sprzęzanie)

6. Etap kształtowania maksymalnych możliwości:
a. Młodzież w wieku od 18 roku życia,
b. Klasy 3 – 4 szkoły ponadgimnazjalnej.

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OGÓLNEJ
– wysokość ciała
– ciężar ciała
– szybkość
– skoczność
– zwinność
– koordynacja ruchowa
TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ SPECJALNEJ
Test sprawności fizycznej specjalnej na tym etapie zostaje ułożony i rozpisany przez trenera. Trener dokonuje własnej inwencji w przeprowadzeniu na tym etapie testów, które uważa za najbardziej potrzebne.

18. Badania lekarskie

We wszystkich etapach szkolenia badania lekarskie wykonywane są dwa razy w roku:
– Wiosna – badania specjalistyczne w przychodni sportowej SPORT&MED, ul. Topolowa w Katowicach, prof. Widuchowski.
– Zima – badania ogólne – lekarz medycyny pracy pan Henryk Rybka.

19. Testy sprawdzające w klubach seniorskich

Celem szkolenia sportowego jest ukształtowanie pod względem sportowym, mentalnym, psychicznym zawodnika, który będzie grał w najwyższej klasie rozgrywek piłkarskich w Polsce czyli w Ekstraklasie.
Zawodnik w wieku 16 – 18 lat będzie uczestniczył w testach w klubach piłkarskich ekstraklasy oraz I, II, III ligi.

20. Szkolenie kadry trenerskiej

Szkolenie kadry trenerskiej uzależnione jest od prowadzonych szkoleń przez PZPN.
Planujemy, że każdy trener w zależności od prowadzonych kursów szkoleniowych przez PZPN będzie uczestniczył raz w roku w szkoleniu w Polsce i raz na trzy lata wyjedzie na szkolenie do klubów zagranicznych.

21. Drużyna seniorów:

a. Piłka nożna 11 osobowa,
b. Piłka halowa.

Planujemy założyć drużynę seniorów w piłce nożnej 11- sto osobowej oraz w piłce nożnej halowej. Pierwszą drużynę założymy, gdy najstarsi zawodnicy osiągną wiek 16 – 17 lat, czyli za 7 lat.
Planujemy, że drużyna seniorów w piłce 11- sto osobowej będzie brała udział w rozgrywkach IV ligi, a drużyna seniorów w piłce nożnej halowej będzie brała udział w rozgrywkach Ekstraklasy.
a. Młodzież w wieku od 16-17 lat,
b. Klasy 1-2 szkoły ponadgimnazjalnej.

Uczniami klas sportowych 1-3 lub 1-4 szkoły ponadgimnazjalnej o profilu piłki nożnej Uczniowskiego Klubu Sportowego JEDNOŚĆ w Siemianowicach Śląskich są zawodnicy, których cechuje zdolność podejmowania decyzji, od których uzależniona jest dalsza kariera sportowa. Zawodnik potrafi określić swoje mocne i słabe strony własnej osobowości oraz dokonuje oceny zdolności technicznych i motorycznych. Na etapie szkoły średniej podejmuje wybór klasy rozgrywkowej i klubów do których udaje się na testy.
W etapie trenowania szkolenie sportowe ukierunkowane zostaje na podniesieni umiejętności technicznych z piłki nożnej oraz odpowiednich zdolności motoryczny na najwyższy poziom sportowy. Główny nacisk zostaje nałożony na opanowanie zadań z taktyki indywidualnej i zespołowej w obronie i w ataku. W dalszym ciągu kontynuowany jest proces wychowawczym oraz nawyk zdrowotny i organizacyjny.

1) Uczestniczy w specjalistycznych zajęciach sportowych 5 razy w tygodniu oraz dodatkowo w zajęciach uzupełniających ukierunkowanych na podniesienie na najwyższy poziom zdolności i umiejętności.
2) Szkolenie prowadzone jest w oparciu o programy i plany szkoleniowe.
3) Uczestniczy w zajęciach sportowych z doskonalenia pływania raz w tygodniu.
4) Prowadzona jest dodatkowa klasa sportowa, do której uczęszczają zawodnicy wyselekcjonowani z nowej grupy naborowej.
5) Uczestniczy w rozgrywkach ligowych organizowanych przez PZPN – Śląski Związek Piłki Nożnej.
6) Uczestniczy w zgrupowaniach:
a. Klasa I – 3-u dniowe na jesieni i na wiosnę w Czechach.
b. Klasa II – 3 dniowe na jesieni i na wiosnę na Słowacji.
7) Przechodzi testy sprawności fizycznej ogólnej i specjalistycznej (listopad i marzec).
8) Przechodzi specjalistyczne badania lekarskie na jesieni i na wiosnę.
9) Uczestniczy w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej.
10) Uczestniczy w letnim i zimowym obozie sportowym.
11) W okresie zimowym uczestniczy w 3 turniejach halowych.
12) Przechodzi testy w klubach seniorskich.
13) Najbardziej zdolni zawodnicy kierowani są na konsultacje Kadry Śląska.
14) Celem sportowym tego etapu szkolenia jest mistrzostwo Polski.
15) Zawodnik bierze udział w rozgrywkach drużyny seniorów UKS JEDNOŚĆ.
16) Zawodnik dokonuje wyboru specjalizacji gry w piłkę nożną 11-sto osobową lub piłkę nożną halową.

VI. Etap kształtowania maksymalnych możliwości:
a. Młodzież w wieku od 18 roku życia,
b. Klasy 3-4 szkoły ponadgimnazjalnej

Uczniami klas sportowych 1-3 ponadgimnazjalnej o profilu piłki nożnej Uczniowskiego Klubu Sportowego JEDNOŚĆ w Siemianowicach Śląskich są zawodnicy, którzy precyzyjnie określają swój dalszy rozwój sportowo-edukacyjny. Są świadomi podejmowanych decyzji, od których uzależniona jest dalsza ich przyszłość. Opanowali wszechstronnie umiejętności piłkarskie oraz świadomie i z pełną odpowiedzialnością kontrolują własny rozwój psychofizyczny.
W etapie kształtowania maksymalnych możliwości szkolenie sportowe ukierunkowane zostaje na osiąganiu maksymalnych wyników sportowych i opanowaniu w jak najszerszym zakresie umiejętności taktycznych, technicznych i zdolności motorycznych.
Kontynuowany jest proces wychowawczym oraz nawyk zdrowotny i organizacyjny.

1) Uczestniczy w specjalistycznych zajęciach sportowych 5 razy w tygodniu oraz dodatkowo w zajęciach uzupełniających ukierunkowanych na podniesienie na najwyższy poziom zdolności i umiejętności.
2) Szkolenie prowadzone jest w oparciu o programy i plany szkoleniowe.
3) Uczestniczy w zajęciach sportowych z doskonalenia pływania raz w tygodniu.
4) Prowadzona jest dodatkowa klasa sportowa, do której uczęszczają zawodnicy wyselekcjonowani z nowej grupy naborowej.
5) Uczestniczy w rozgrywkach ligowych organizowanych przez PZPN – Śląski Związek Piłki Nożnej.
6) Uczestniczy w zgrupowaniach:
a. Klasa I – 3-u dniowe na jesieni i na wiosnę w Czechach.
b. Klasa II – 3 dniowe na jesieni i na wiosnę na Słowacji.
7) Przechodzi testy sprawności fizycznej ogólnej i specjalistycznej (listopad i marzec).
8) Przechodzi specjalistyczne badania lekarskie na jesieni i na wiosnę.
9) Uczestniczy w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej.
10) Uczestniczy w letnim i zimowym obozie sportowym.
11) Na zakończenie trzeciej lub czwartej klasy uczestniczy w zagranicznym turnieju piłki nożnej.
12) W okresie zimowym uczestniczy w 3 turniejach halowych.
13) W trzeciej i w czwartej klasie przechodzi testy w klubach seniorskich.
14). Najbardziej zdolni zawodnicy kierowani są na konsultacje Kadry Śląska.
15) Celem sportowym tego etapu szkolenia jest mistrzostwo Polski drużyny juniorów.
16) Zawodnik bierze udział w rozgrywkach drużyny seniorów UKS JEDNOŚĆ.

5. Programy i plany szkolenia sportowego.

Dla każdego etapu szkolenia sportowego:
1) Etap naborowy,
2) Etap wstępny,
3) Etap nauczania podstawowych umiejętności technicznych,
4) Etap doskonalenia opanowanych umiejętności,
5) Etap trenowania,
6) Etap kształtowania maksymalnych możliwości, tworzony jest Program Szkolenia Sportowego.

Dla każdej klasy sportowej opracowany zostaje szczegółowy Plan Szkolenia Sportowego na dany rok szkolny.

6. Nabór i selekcja

Przed rozpoczęciem każdego etapu szkolenia prowadzony jest rok wcześniej nabór.
Np.: odpowiednio rok przed etapem wstępnym prowadzony jest nabór. Po zakończeniu etapu naborowego przeprowadzana jest selekcja do klas sportowych. Tak samo przed zakończeniem etapu wstępnego rok wcześniej tworzony jest dodatkowy nabór, którego efektem końcowym jest selekcja do klasy sportowej etapu nauczania podstawowych umiejętności technicznych, itd.

7. Kryteria naboru

Kryteria naboru chłopców do klas sportowych o profilu piłki nożnej do zespołu szkół sportowych w Siemianowicach Śląskich.
W celu naboru chłopców do klas sportowych prowadzone są zajęcia sportowe na rok przed rozpoczęciem kolejnego etapu szkolenia sportowego.
Zajęcia prowadzone są od września do czerwca danego roku szkolnego.

Prowadzenie zajęć sportowych mają na celu:

1) Określenie poziomu sprawności ogólnej zawodnika,
2) Określenie poziomu sprawności specjalnej zawodnika,
3) Zdobycie umiejętności bycia w zespole,
4) Ukształtowanie nawyków systematycznego i obowiązkowego uczęszczania na zajęcia sportowe,
5) Ukształtowanie nawyków dbałość o własne ciało i zdrowie,
6) Przygotowanie do uczestnictwa w klasie sportowej.

Kryteria naboru chłopców do klas sportowych o profilu piłki nożnej:

1) Dobre wyniki w testach sprawności ogólnej, które prowadzone są w listopadzie danego roku szkolnego:
a. Test zwinności – Koperta,
b. Test skoczności – Skok w dal z miejsca,
c. Test szybkości – Bieg na dystansie 30 m.
2) Poprawa wyników w testach sprawności ogólnej, które prowadzone są w maju danego roku szkolnego,
3) Dobre wyniki w testach sprawności specjalnej, które prowadzone są w listopadzie danego roku szkolnego:
a. Prowadzenie piłki – Slalom z piłką zakończony strzałem,
b. Uderzenie piłki – Uderzenie piłki prostym podbiciem,
c. Przyjęcie piłki z powietrza i z ziemi.
4) Poprawa wyników w testach sprawności specjalnej, które prowadzone są w maju danego roku szkolnego,
5) Pozytywna opinia lekarza ogólnego – badania przeprowadzane na początku naboru.
6) Pozytywny wynik badania lekarskiego przeprowadzonego w maju w Ośrodku Medycyny Sportowej SPORT&MED w Katowicach – P. Widuchowscy.
7) Udział w obozie sportowym, który jest organizowany w sierpniu przed rozpoczęciem nauki w szkole,
8) Pozytywna opinia wychowawcy szkolnego na temat zachowania chłopca.
9) Zdobycie umiejętności systematycznego uczęszczania na zajęcia sportowe oraz chęć poprawiania własnej sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej,
10) Pozytywny wpływ na rówieśników oraz umiejętność budowania przyjaznej atmosfery w zespole.
11) Pozytywna opinia trenerów UKS JEDNOŚĆ.

8. Kadra trenerska

Prowadzone szkolenie sportowe prowadzone jest wyłącznie przez wykwalifikowaną kadrę trenerów posiadającą:
1) Ukończone studia magisterskie Akademii Wychowania Fizycznego,
2) Posiadający kwalifikacje trenera II klasy piłki nożnej,
3) Bogaty dorobek piłkarski,
4) Doświadczenie w pracy z młodzieżą.
5) Sukcesy w pracy zawodowej.

9. Edukacja sportowa

Szkolenie sportowe odbywa się wyłącznie poprzez prowadzenie klas sportowych w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich.
Prowadzenie szkolenia sportowego prowadzone jest przez trenerów wyłącznie na danym etapie szkolenia sportowego. Każda klas sportowa prowadzona jest przez dwóch trenerów.
1) Etap naborowy,
Prowadzone szkolenie sportowe przez dwóch trenerów.
2) Etap wstępny,
Prowadzone szkolenie sportowe przez trzech trenerów oraz trenera bramkarzy i instruktora aerobiku.
3) Etap nauczania podstawowych umiejętności technicznych,
Prowadzone szkolenie sportowe przez trzech trenerów oraz trenera bramkarzy i instruktora aerobiku.
4) Etap doskonalenia opanowanych umiejętności,
Prowadzone szkolenie sportowe przez trzech trenerów oraz trenera bramkarzy i trenera taktyki,
5) Etap trenowania,
Prowadzone szkolenie sportowe przez trzech trenerów oraz trenera bramkarzy i trenera taktyki,
6) Etap kształtowania maksymalnych możliwości,
Prowadzone szkolenie sportowe przez trzech trenerów oraz trenera bramkarzy i trenera taktyki,

10. Siatka godzin wychowania fizycznego w etapach edukacji

1) Etap naborowy:
Grupa przedszkolna – prowadzenie szkolenia sportowego przez dwóch trenerów,
2) Etap wstępny:
Klasa I – 18 godzin wychowania fizycznego – dwóch trenerów,
Klasa II – 24 godziny wychowania fizycznego – dwóch trenerów,
Klasa III – 24 godziny wychowania fizycznego – dwóch trenerów oraz trener bramkarzy i instruktor aerobiku.
3) Etap nauczania podstawowych umiejętności technicznych:
Klasa IV – 24 godzin wychowania fizycznego – dwóch trenerów,
Klasa V – 24 godziny wychowania fizycznego – dwóch trenerów,
Klasa VI – 24 godziny wychowania fizycznego – dwóch trenerów oraz trener bramkarzy i instruktor aerobiku.
4) Etap doskonalenia opanowanych umiejętności:
Klasa I – 30 godzin wychowania fizycznego – dwóch trenerów,
Klasa II – 30 godziny wychowania fizycznego – dwóch trenerów,
Klasa III – 30 godziny wychowania fizycznego – dwóch trenerów oraz trener bramkarzy i trener taktyki.
5) Etap trenowania:
Klasa I – 30 godzin wychowania fizycznego – dwóch trenerów,
Klasa II – 30 godziny wychowania fizycznego – dwóch trenerów oraz trener bramkarzy i trener taktyki.
6) Etap kształtowania maksymalnych możliwości:
Klasa III – 30 godzin wychowania fizycznego – dwóch trenerów,
Klasa IV – 30 godziny wychowania fizycznego – dwóch trenerów oraz trener bramkarzy i trener taktyki.

11. Baza sportowa

W okresie wiosna – lato – jesień
1) Etap naborowy
Grupa przedszkolna – Boisko trawiaste o wymiarach 30m x 60m – 2 razy w tygodniu.
2) Etap wstępny:
Klasa I – Boisko trawiaste o wymiarach 30m x 60m – 3 razy w tygodniu.
Klasa II – Boisko trawiaste o wymiarach 30m x 60m – 4 razy w tygodniu.
Klasa III – Boisko trawiaste o wymiarach 45m x 90m – 4 razy w tygodniu.
3) Etap nauczania podstawowych umiejętności technicznych:
Klasa IV – Boisko trawiaste o wymiarach 45m x 90m – 4 razy w tygodniu.
Klasa V – Boisko trawiaste o wymiarach 45m x 90m – 4 razy w tygodniu.
Klasa VI – Boisko trawiaste o wymiarach 67m x 107m – 4 razy w tygodniu.
4) Etap doskonalenia opanowanych umiejętności:
Klasa I – Boisko trawiaste o wymiarach 67m x 107m – 5 razy w tygodniu.
Klasa II – Boisko trawiaste o wymiarach 67m x 107m – 5 razy w tygodniu.
Klasa III – Boisko trawiaste o wymiarach 67m x 107m – 5 razy w tygodniu.
5) Etap trenowania:
Klasa I – Boisko trawiaste o wymiarach 67m x 107m – 5 razy w tygodniu.
Klasa II – Boisko trawiaste o wymiarach 67m x 107m – 5 razy w tygodniu.
6) Etap kształtowania maksymalnych możliwości:
Klasa III – Boisko trawiaste o wymiarach 67m x 107m – 5 razy w tygodniu.
Klasa IV – Boisko trawiaste o wymiarach 67m x 107m – 5 razy w tygodniu.

W okresie zimowym:
1) Etap naborowy:
Grupa przedszkolna – hala sportowa 20m x 40m – 2 razy w tygodniu,
2) Etap wstępny:
Klasa I – hala sportowa: 20m x 40m – 4 razy w tygodniu,
Klasa II – hala sportowa: 20m x 40m – 4 razy w tygodniu,
Klasa III – hala sportowa: 20m x 40m – 4 razy w tygodniu,
3) Etap nauczania podstawowych umiejętności technicznych:
Klasa IV – hala sportowa: 20m x 40m – 4 razy w tygodniu,
Klasa V – hala sportowa :20m x 40m – 4 razy w tygodniu,
Klasa VI – hala sportowa: 20m x 40m – 4 razy w tygodniu,
4) Etap doskonalenia opanowanych umiejętności:
Klasa I – hala sportowa: 20m x 40m – 5 razy w tygodniu,
Klasa II – hala sportowa: 20m x 40m – 5 razy w tygodniu,
Klasa III – hala sportowa: 20m x 40m – 5 razy w tygodniu,
5) Etap trenowania:
Klasa I – hala sportowa: 20m x 40m – 5 razy w tygodniu,
Klasa II – hala sportowa: 20m x 40m – 5 razy w tygodniu,
6) Etap kształtowania maksymalnych możliwości:
Klasa III – hala sportowa: 20m x 40m – 5 razy w tygodniu,
Klasa IV – hala sportowa: 20m x 40m – 5 razy w tygodniu,

12. Obozy sportowe

1) Etap naborowy,
a. Obóz letni – 7 dni.
2) Etap wstępny,
a. Obóz letni – 10 dni.
3) Etap nauczania podstawowych umiejętności technicznych,
a. Obóz letni – 10 dni.
4) Etap doskonalenia opanowanych umiejętności,
a. Obóz letni – 10 dni.
b. Obóz zimowy – 7 dni.
5) Etap trenowania,
a. Obóz letni – 12 dni.
b. Obóz zimowy – 7 dni.
6) Etap kształtowania maksymalnych możliwości,
a. Obóz letni – 10-cio dniowy i 7 dniowy.
b. Obóz zimowy – 7 dni.

13. Zgrupowania, mecze kontrolne

1. Etap naborowy,
Grupa przedszkolna – 2 mecze kontrolne; jeden w okresie zimowym oraz jeden w okresie letnim.
2. Etap wstępny,
Klasa I – dwudniowe wyjazdy na mecze kontrolne na jesieni i na wiosnę.
Klasa II – trzydniowe wyjazdy na mecze kontrolne na jesieni i na wiosnę.
Klasa III – trzydniowe wyjazdy na mecze kontrolne na jesieni i na wiosnę.
3. Etap nauczania podstawowych umiejętności technicznych:
Klasa IV – trzydniowe wyjazdy na mecze kontrolne na jesieni i na wiosnę.
Klasa V – trzydniowe wyjazdy na mecze kontrolne na jesieni i na wiosnę.
Klasa VI – trzydniowe wyjazdy na mecze kontrolne na jesieni i na wiosnę.
4. Etap doskonalenia opanowanych umiejętności:
Klasa I – dwudniowe wyjazdy na mecze kontrolne na jesieni i na wiosnę.
Klasa II – trzydniowe wyjazdy na mecze kontrolne na jesieni i na wiosnę.
Klasa III – trzydniowe wyjazdy na mecze kontrolne na jesieni i na wiosnę.
5. Etap trenowania:
Klasa I – trzydniowe wyjazdy na mecze kontrolne na jesieni i na wiosnę.
Klasa II – trzydniowe wyjazdy na mecze kontrolne na jesieni i na wiosnę.
6. Etap kształtowania maksymalnych możliwości:
Klasa III – trzydniowe wyjazdy na mecze kontrolne na jesieni i na wiosnę.
Klasa IV – trzydniowe wyjazdy na mecze kontrolne na jesieni i na wiosnę.

14. Turnieje piłki nożnej

1. Etap naborowy,
Grupa przedszkolna – jeden turniej JEDNOŚĆ CUP.
2. Etap wstępny,
Klasa I – 3 turnieje; dwa halowe i jeden letni JEDNOŚĆ CUP.
Klasa II – 3 turnieje; dwa halowe i jeden letni JEDNOŚĆ CUP.
Klasa III – 4 turnieje; dwa halowe i dwa letnie; JEDNOŚĆ CUP i jeden turniej zagraniczny.
3. Etap nauczania podstawowych umiejętności technicznych:
Klasa IV – 3 turnieje; dwa halowe i jeden letni JEDNOŚĆ CUP.
Klasa V – 3 turnieje; dwa halowe i jeden letni JEDNOŚĆ CUP.
Klasa VI – 4 turnieje; dwa halowe i dwa letnie; JEDNOŚĆ CUP i jeden turniej zagraniczny
4. Etap doskonalenia opanowanych umiejętności:
Klasa I – 3 turnieje; dwa halowe i jeden letni.
Klasa II – 3 turnieje; dwa halowe i jeden letni.
Klasa III – 4 turnieje; dwa halowe i dwa letnie; w tym jeden turniej zagraniczny.
5. Etap trenowania:
Klasa I – 3 turnieje; dwa halowe i jeden letni.
Klasa II – 4 turnieje; dwa halowe i dwa letnie; w tym jeden turniej zagraniczny.
6. Etap kształtowania maksymalnych możliwości:
Klasa III – 3 turnieje; dwa halowe i jeden letni.
Klasa IV – 4 turnieje; dwa halowe i dwa letnie; w tym jeden turniej zagraniczny.

15. JEDNOŚĆ CUP

Jesteśmy pomysłodawcami i organizatorami turnieju piłkarskiego pod nazwą JEDNOŚĆ CUP. W czerwcu 2010 roku po raz trzeci będziemy organizatorem Turnieju Piłki Nożnej Dzieci JEDNOŚĆ CUP – Puchar Śląska Dzieci.
W zeszłorocznym turnieju wzięło udział 31 drużyny z województw: śląskiego, małopolskiego, opolskiego, co dało około 350 dzieci i 70 trenerów.
Po raz pierwszy w 2009 roku patronat nad turniejem objął Wojewoda Śląski. Również w tym roku, 2010 patronat na turniejem objął Wojewoda Śląskie pan Zygmunt Łukaszczyk.
Pełna nazwa turnieju przedstawia się następująco:

W 2009 roku w turnieju rocznika 2001 wzięły udziału następujące drużyny:

1. Odra Opole – trener Radosław Rusiń,
2. GKS Katowice – trener Sławomir Mogilan,
3. Stadion Śląski Chorzów – trener Tadeusz Lizoń,
4. Wisła Kraków – trener dr Stanisław Chemicz,
5. APN Częstochowa – trener Krzysztof Kołaczyk,
6. Piast Gliwice – trener Piotr Trochimczuk,
7. Polonia Bytom – trener Jan Górski,
8. Gwiazda Ruda Śląska – trener Arkadiusz Grzywaczewski,
9. Zagłębie Sosnowiec – trener Wojciech Sączek,
10. GKS Tychy – trener – trener Łukasz Targiel,
11. Chrzciciel Tychy – trener Marcin Kuśmierz,
12. Cracowia Kraków – trener Sebastian Dorszewski,
13. Górnik Zabrze – trener Sławomir Kapciński,
14. Odra Wodzisław – trener Jarosław Skrobacz,
15. MOSiR Jastrzębie – trener Henryk Papierok,
16. UKS Oczko Chorzów – trener Stanisław Zarzycki,
17. UKS Ruch Chorzów – trener Mirosław Majchrzak,
18. ROW Rybnik – trener Remigiusz Danel,
19. Hutnik Kraków – trener Mieczysław Będkowski
20. UKS JEDNOŚĆ – trener Artur Sala,

W 2009 roku w turnieju w roczniku 2002 wzięły udziału następujące drużyny:

1. Odra Opole – trener Radosław Rusiń,
2. GKS Katowice – trener Arkadiusz Stefania,
3. Stadion Śląski Chorzów – trener Tadeusz Lizoń,
4. Wisła Kraków – trener dr Stanisław Chemicz,
5. Zagłębie Sosnowiec – trener Wojciech Sączek,
6. Polonia Bytom – trener Jan Górski,
7. Gwiazda Ruda Śląska – trener Arkadiusz Grzywaczewski,
8. UKS Ruch Chorzów – trener Mirosław Majchrzak
9. Hutnik Kraków – trener Mieczysław Będkowski
10. UKS JEDNOŚĆ I – trener Artur Sala,
11. UKS JEDNOŚĆ II – trener Tomasz Rusz.

W przyszłości turniej JEDNOŚĆ CUP będzie odbywał się w siedmiu rocznikach dla dzieci w wieku od 6 do 12 roku życia i będzie trwał cały tydzień. JEDNOŚC CUP będzie imprezą międzynarodową.

16. LIGA MALUCHÓW

Jesteśmy pomysłodawcami i organizatorami jednych z największych rozgrywek piłkarskich w Polsce dla dzieci w wieku 7 – 10 lat pod nazwą LIGA MALUCHÓW. Prowadzone przez nas rozgrywki mają na celu przygotować młodych zawodników do systematycznego udziału w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN od 9 roku życia. Rozgrywki piłkarskie LIGA MALUCHÓW mają swój nadrzędny cel, którym jest aktywne spędzanie czasu wolnego i przygotowanie dziecka do udziału w kulturze fizycznej.
Celem sportowym dla młodego zawodnika jest podnoszenie umiejętności piłkarskich, kształtowanie cech charakteru oraz dbałość o zdrowie i higienę osobistą.
Obecnie w sezonie 2009/2010 w rozgrywkach biorą udział 23 drużyny z województwa śląskiego. W sezonie 2010/2011 rozgrywki LIGI MALUCHÓW osiągną pełny cel organizacyjny ponieważ w rozgrywkach będą brały udział 3 roczniki dzieci: pierwszoklasiści, drugoklasiści i trzecioklasiści szkół podstawowych.
W rozgrywkach biorą udział drużyny z województwa śląskiego. Przewidujemy, że w sezonie 2010/2011 weźmie udział 50 drużyn w trzech rocznikach.

System rozgrywek:

1. Rozgrywki prowadzone są na zasadzie turniejów, gdzie każdy zespół jest organizatorem turnieju (jednego na jesieni i jednego na wiosnę).
2. Turnieje odbywają się w systemie jesień – wiosna.
3. Na wiosnę po zakończeniu rundy wiosennej – rewanżowej odbywa się turniej finałowy, w którym spotkają się wszystkie zespoły.
4. Turniej finałowy jest podzielony na 3 grupy, w których drużyny walczą o miejsca 1- 5, 6 – 10, 11 – 15, itd.
5. Udział drużyny w danej grupie finałowej zależy od zajętego miejsca po zakończeniu rozgrywek ligowych.

O kolejności miejsc w tabeli decydować będzie:

– Ilość zdobytych punktów,
– Bezpośredni mecz,
– Lepsza różnica bramek,
– Większa ilość zdobytych bramek,
– Dodatkowy mecz pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

Zasady gry:

1. Mecze rozgrywane są na boiskach ze sztuczną nawierzchnią lub naturalną trawą.
2. Boisko, na których rozgrywane są mecze posiada wymiary: 40 m długości i 20 m szerokości. Bramki o wymiarach 3×2 m. W niektórych przypadkach dopuszczalne są zmiany wymiarów boiska oraz wielkości bramek. Jeżeli nastąpi zmiana wymiarów boiska lub wielkości bramek wówczas gospodarz jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie przeciwnika tydzień przed spotkaniem.
3. Rozgrywki odbywają się w trzech kategoriach wiekowych:
a. pierwszoklasiści szkół podstawowych,
b. drugoklasiści szkół podstawowych,
c. trzecioklasiści szkół podstawowych.
4. Drużyna w czasie meczu składa się z 5 zawodników w polu i bramkarza.
5. Przyjmuję się dowolną liczbę zawodników rezerwowych.
6. Zmiany zawodników odbywają się sposobem „hokejowym”.
7. Spotkania trwają 15 minut.
8. Rzut z autu wykonywany jest nogą.
9. Mecze odbywają się bez pozycji „spalonej”.
10. W meczach zawodnicy będą grali piłką rozmiaru 3.
11. Klub na mecz zapewnia:
– Wykwalifikowanego sędziego,
– Opiekę medyczną,
– Wodę mineralną lub herbatę.
12. Poza w/w przepisami obowiązują przepisy PZPN.
13. Każdy uczestnik rozgrywek musi posiadać aktualne badania lekarskie.
14. Gospodarz meczu prowadzi pełną dokumentację meczową:
– Wynik meczu,
– Strzelcy bramek.

17. Testy sprawności fizycznej

Znamy dwa rodzaje testów oceniających sprawność fizyczną. Zaliczamy do nich: testy sprawności ogólnej i specjalnej. Testy sprawności ogólnej to odpowiednio dobrane i opracowane próby z zakresu cech motorycznych ( szybkość, siła, skoczność, koordynacja ruchowa), natomiast badając aktualny poziom techniki i taktyki (umiejętność wykonywania ruchów z piłką) to testy sprawności specjalnej.

1. Etap naborowy:
a. Dzieci w wieku 5,6 lat,
b. Wiek przedszkolny.

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OGÓLNEJ
– wysokość ciała
– ciężar ciała
– szybkość
– skoczność
– zwinność
– koordynacja ruchowa

2. Etap wstępny:
a. Dzieci w wieku od 7 do 10 roku życia,
b. Klasy 1 – 3 szkoły podstawowej.

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OGÓLNEJ
– wysokość ciała
– ciężar ciała
– szybkość
– skoczność
– zwinność
– koordynacja ruchowa

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ SPECJALNEJ
– żonglerka piłki nogą i głową 20 sekund
– prowadzenie piłki slalomem ze strzałem
– podania piłki na celność
– koordynacja ruchowa ( szybkość reakcji, równowaga)

3. Etap nauczania podstawowych umiejętności technicznych:
a. Dzieci w wieku od 11 – 13 lat,
b. Klasy 4 – 6 szkoły podstawowej.

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OGÓLNEJ
– wysokość ciała
– ciężar ciała
– szybkość
– skoczność
– zwinność
– koordynacja ruchowa

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ SPECJALNEJ
– żonglerka piłki nogą i głowa w czasie 30 sekund
– strzały prawą i lewą noga po prowadzeniu piłki slalomem
– wyrzut piłki na odległość
– uderzenie piłki na odległość
– koordynacja ruchowa (rytmizacja, różnicowanie)

4. Etap doskonalenia opanowanych umiejętności:
a. Młodzież w wieku od 14 – 16 lat,
b. Klasy 1 – 3 gimnazjum.

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OGÓLNEJ
– wysokość ciała
– ciężar ciała
– szybkość
– skoczność
– zwinność
– koordynacja ruchowa

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ SPECJALNEJ
– żonglerka piłki nogą i głową w czsie 60 sekund
– strzały prawą i lewą nogą po prowadzeniu piłki slalomem
– strzały po prowadzeniu piłki slalomem z 11 i 16 metrów
– dośrodkowanie piłki do celu
– koordynacja ruchowa (orientacja, dostosowanie i przestawianie)

5. Etap trenowania:
a. Młodzież w wieku od 16 – 17 lat,
b. Klasy 1 – 2 szkoły ponadgimnazjalnej.

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OGÓLNEJ
– wysokość ciała
– ciężar ciała
– szybkość
– skoczność
– zwinność
– koordynacja ruchowa

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ SPECJALNEJ
– żonglerka piłki nogą na przemian 60 sekund
– żonglerka piłki głową 60 sekund
– żonglerka piłki nogą i głową w czsie 60 sekund
– slalom z piłką
– praca nóg
– koordynacja ruchowa (sprzęzanie)

6. Etap kształtowania maksymalnych możliwości:
a. Młodzież w wieku od 18 roku życia,
b. Klasy 3 – 4 szkoły ponadgimnazjalnej.

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OGÓLNEJ
– wysokość ciała
– ciężar ciała
– szybkość
– skoczność
– zwinność
– koordynacja ruchowa

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ SPECJALNEJ
Test sprawności fizycznej specjalnej na tym etapie zostaje ułożony i rozpisany przez trenera. Trener dokonuje własnej inwencji w przeprowadzeniu na tym etapie testów, które uważa za najbardziej potrzebne.

18. Badania lekarskie

We wszystkich etapach szkolenia badania lekarskie wykonywane są dwa razy w roku:
– Wiosna – badania specjalistyczne w przychodni sportowej SPORT&MED, ul. Topolowa w Katowicach, prof. Widuchowski.
– Zima – badania ogólne – lekarz medycyny pracy pan Henryk Rybka.

19. Testy sprawdzające w klubach seniorskich

Celem szkolenia sportowego jest ukształtowanie pod względem sportowym, mentalnym, psychicznym zawodnika, który będzie grał w najwyższej klasie rozgrywek piłkarskich w Polsce czyli w Ekstraklasie.
Zawodnik w wieku 16 – 18 lat będzie uczestniczył w testach w klubach piłkarskich ekstraklasy oraz I, II, III ligi.

20. Szkolenie kadry trenerskiej

Szkolenie kadry trenerskiej uzależnione jest od prowadzonych szkoleń przez PZPN.
Planujemy, że każdy trener w zależności od prowadzonych kursów szkoleniowych przez PZPN będzie uczestniczył raz w roku w szkoleniu w Polsce i raz na trzy lata wyjedzie na szkolenie do klubów zagranicznych.

21. Drużyna seniorów:

a. Piłka nożna 11 osobowa,
b. Piłka halowa.

Planujemy założyć drużynę seniorów w piłce nożnej 11- sto osobowej oraz w piłce nożnej halowej. Pierwszą drużynę założymy, gdy najstarsi zawodnicy osiągną wiek 16 – 17 lat, czyli za 7 lat.
Planujemy, że drużyna seniorów w piłce 11- sto osobowej będzie brała udział w rozgrywkach IV ligi, a drużyna seniorów w piłce nożnej halowej będzie brała udział w rozgrywkach Ekstraklasy.