Trenerzy

mgr Tomasz Rusz

– Studia Podyplomowe – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
„Menadżer Sportu i Turystyki”
– Studia magisterskie – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Nauczyciel Wychowania Fizycznego
– Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Trener II klasy piłki nożnej z licencją Polskiego Związku Piłki Nożnej, trener UEFA
– Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Instruktor pływania

mgr Artur Sala

– Studia magisterskie – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Nauczyciel Wychowania Fizycznego
– Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Trener II klasy piłki nożnej z licencją Polskiego Związku Piłki Nożnej, trener UEFA
– Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Instruktor pływania