Kontakt

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
„JEDNOŚĆ”
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

 

ADRES:

41-106, Siemianowice Śląskie, ul. Mikołaja 3

TELEFON:

Tomasz Rusz – Prezes – +48 501356367
Artur Sala – Wice Prezes – +48 501018488

STRONA INTERNETOWA:

www.uksjednosc.siemianowice.pl

ADRES E-MAIL:

uksjednosc@siemianowice.pl

NR RACHUNKU BANKOWEGO:

54 1020 2368 0000 2702 0254 1712

NIP: 6431717869
REGON: 240783571