Historia

HISTORIA ODRODZENIA

KLUBU SPORTOWEGO „JEDNOŚĆ”

Historia siemianowickiego sportu kryje w sobie wielkie sukcesy indywidualne i zespołowe na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Dzięki niej możemy dziś mówić o tradycjach i symbolach siemianowickiego sportu, które niejako wskazują możliwości i kierunki działalności sportowej w dzisiejszych czasach.

Siemianowice Śląskie kiedyś charakterystyczne dla środowiska gospodarczego jako „Miasto Węgla i Stali”, tak dla środowiska sportowego było kolebką wielkich i silnych talentów sportowych, popartych największymi sukcesami w różnych dyscyplinach sportu.

Ówczesna działalność i sukcesy klubów i organizacji sportowych oraz życie sportowe wielkich siemianowickich sportowców skłaniają nas młodych siemianowiczan do pamiętania, a tym bardziej zmuszają do działania, aby nie zaprzepaścić, a przywrócić i kontynuować wspaniale sportowe tradycje siemianowickiego sportu.

Dzisiaj możemy się chwalić i głośno mówić o sukcesach zawodników, ilości i jakości zdobytych medali czy ilości wychowanych sportowców przez siemianowickie kluby. To wszystko świadczy o potrzebie sportowego życia w naszym mieście. Ci wspaniali ludzie pokazali i udowodnili, że w Siemianowicach Śląskich jest potrzeba propagowania sportu i kontynuowania wspaniałych tradycji sportowych.

Dlatego też, wobec szacunku i podziwu dla ich sposobu życia i osiągniętych sukcesów, podjęliśmy się przywrócenia i odrodzenia Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ”.

Drużyna KS „JEDNOŚĆ” Michałkowice

Zdjęcie wykonano 1.05.1922r.

450x284-equal_images_old

Od lewej: stoją w ubraniach cywilnych:

Kosz Alfons – trener
Szendzielorz Jan – kierownik sportu

Gracze – od góry – z lewej:
Rogocz Roman, Pala Wincenty, Rabus Teofil, Matysik, Bieniek Ryszard, Kwiczała Józef, Hejczyk Maksymilian, Sygula Paweł, Kot Alojzy, Jarczyk Edmund, Mularczyk Rudolf

Pierwsze historyczne logo klubu KS „JEDNOŚĆ” Michałkowice

image002

Po kilku tygodniowych spotkaniach oraz rozmowach z wieloma ludźmi związanymi z życiem naszego miasta zdecydowaliśmy, że ten wspaniały i silny Klub Sportowy „JEDNOŚĆ” powinien ponownie uczestniczyć w życiu sportowym miasta i mieć wpływ na kształtowanie życia sportowego mieszkańców Siemianowic Śląskich.

Z inicjatywy Tomasza Rusz i Artura Sala z dniem 19 listopada 2007 roku odrodził się i został zarejestrowany w Urzędzie Miasta w Siemianowicach Śląskich Uczniowski Klub Sportowy „JEDNOŚĆ”, który poprzez swoją działalność będzie kontynuował wspaniałe tradycje byłej „JEDNOŚCI”.

Celem nadrzędnym jest wychowanie i ukształtowanie człowieka wszechstronnie przygotowanego do realizacji życiowych planów i zamierzeń.

W naszym klubie pracują ludzie, którzy posiadają wysokie kwalifikacje, pozwalające na odpowiednie kierowanie działalnością klubu sportowego.

Uczniowski Klub Sportowy „JEDNOŚĆ” jest na dzień dzisiejszy skierowany do najmłodszego społeczeństwa Siemianowic Śląskich. Chcemy wychowywać, nauczać i szkolić dzieci już od wczesnych lat życia.

Mamy nadzieję, że nasze umiejętności, wiedza oraz zdobyte doświadczenie pomoże nam w realizacji zamierzonych celów.

Zarząd UKS „JEDNOŚĆ”